Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou, příspěvková organizace

Škola v přírodě a školní jídelna Janov nad Nisou je nově vzniklá organizace Prahy 1, která vznikla 1. 7. 2021 a v provozu je od 1. 9. 2021. Příspěvková organizace spravuje dvě budovy a jejich přilehlé pozemky s názvem Škola v přírodě a Vila Oáza.